CrossNetwork

Netværk på tværs af arbejdspladser, sektorer, fagligheder og kulturer.

En klog mand sagde, at det ikke er manglen på viden, der er det største problem. Vores største udfordring er ​derimod koordineringen af den viden, vi allerede har. ​

Der er derfor et stort behov for, at etablere de rum hvor denne koordinering af ​viden, erfaringer og indsigter sker. Rum hvor vi tillader os selv at blive klogere ved at dele disse erfaringer – ​både når det går godt og galt. Eller dele vores usikkerhed om hvordan det næste skridt skal se ud. ​

​CrossNetwork faciliterer disse rum med høj etik og integritet. Her udvider du dit personlige netværk, får ​nye samarbejdsmuligheder, inspiration til din ledelse og opgaveløsning. Vi tilbyder dig et rum hvor  gensidig ​sparring er mulig. ​

​CrossNetwork ser os selv som brobyggere mellem organisationer, brancher, sektorer. Vi holder ​læringsperspektivet og den tillidsskabende og anerkendende kommunikation for øje i alle processer og netværk, ​ som vi faciliterer. Det er din kvalitetsgaranti.