Netværk for Ledelse på tværs af offentlig og privat

Netværket er for dig, der gerne vil:

  • Have fingeren på pulsen indenfor generelle ledelsestends.​
  • Have inspiration til- og sparring på udvikling af den opgave, som du er leder af.​
  • Opleve ny indsigt i hvordan andre ledere løser deres kerneopgaver.​
  • Få indsigt i hvordan der ledes på tværs af sektorer,​
  • Skabe nye muligheder for samarbejde på tværs af offentlig og privat.​
  • Øge dit personlige og faglige netværk på tværs af sektorer og ledelsespositioner.​

Ledere i det offentlige og private kan have stor glæde af at kende hinanden bedre. Offentlige ledelse er kendetegnet ved meget høj kompleksitet – både ​hvad angår aktørers indflydelse, politiske prioriteringer og et konstant pres på rammebetingelser. Ledelse i det private handler mere end nogensinde om, at ​navigere agilt og innovativt i forhold til nye markeder og produkter og måder at organisere effektiv og værdiskabende processer på. Samtidig, så vil begge ​sektorer nikke genkendende til hinandens problemstillinger og udfordringer, men de kan have forskellige fremtrædelsesformer og intensitet. Derfor kan vi lære en ​masse af hinanden og  måske finde nye anledninger til samarbejde på tværs.​

Målgruppe: Ledere i offentlige og private virksomheder. ​

Design: Netværket mødes 6 gange årligt, og inspireres af oplæg om centrale problemstillinger indenfor ​ledelse. Tema oplæg vil ofte indeholde bud på ”det næste” vi møder og møderne faciliteres som tillidsfulde sparringsrum og med korte oplæg fra ​deltagerne.​

Datoer i foråret 2019: 22/1, 2/4 og 21/5.

Pris for 1 års medlemskab (6 møder)​: Kr. 10.800,00 ekskl. moms

Tilmeld dig her​: